Osobné údaje získavam, spracúvam a využívam v súlade s GDPR v zmysle minimalizácie dát – to znamená, spracúvam len tie osobné údaje a len v takom rozsahu, ako to je nevyhnutné na plnenie ústne alebo písomne uzatvorenej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a na plnenie zákonnej povinnosti.

Osobné údaje sprístupňujem tretím iba na výslovnú žiadosť dotknutej osoby, osobné údaje neanalyzujem, neobchodujem s nimi, nevyužívam ich na marketingové účely.

Uplatňujem primerané aktuálne technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov.

Zvoľte si jazyk:

SK DE

Jazykové kurzy v Košiciach

 

 

 

nemecký jazyk úspešne


preklady, tlmočenie exaktne a

s lokalizáciou