Jazykové kurzy v Košiciach

Kurzy nemeckého a slovenského jazyka

individuálne, skupinové

  • konverzačné kurzy pre pokročilých úroveň B2-C2
  • odborné konverzačné kurzy pre pokročilých úroveň B2-C2 (oblasť nákup a predaj, ekonómia, právo, energetika, strojárstvo, IT, doprava, turistický ruch, poľnohospodárstvo, kurzy telefonovania pre sekretárky, tréning ”rokovací jazyk nemčina” a i.)
  • zdokonaľovacie kurzy úroveň C1-C2
  • všeobecné jazykové kurzy A1-B2 podľa učebnice
  • odborné jazykové kurzy od úrovne B1 podľa učebnice

Materiál:
Učebnica /pracovný zošit/ CD, MP3 a ďalší materiál podľa záujmu účastníkov a zamerania kurzov. V odborných kurzoch pre pokročilých sa pracuje bez učebníc.

Cena:
všeobecné jazykové kurzy 14,00 € / 45 minút
odborné jazykové kurzy 15,45 € / 45 minút
zdokonaľovacie kurzy 22,00 € / 60 minút

Zvoľte si jazyk:

SK DE

Jazykové kurzy v Košiciach

Záruka úspešnosti jazykových kurzov:

Pravidelná účasť študenta na hodinách, jeho aktívna práca na nich, primeraná domáca príprava, silná motivácia, učebné materiály na vysokej odbornej úrovni a lektorka s najvyššou možnou jazykovou úrovňou.