Odborné preklady v Košiciach

technické vedy, ekonómia, právo etc.

Postup práce a kontrola kvality

Po prijatí zákazky konzultujem predložený text s objednávateľom, neskôr sa naň obraciam napr. v prípade chýbajúcich častí textu alebo nejasných formulácií.

Ak si zákazník želá špeciálnu odbornú terminológiu a poskytne ju, tak ju v preklade používam, aby som dodržala spôsob vyjadrovania, na ktorý je v praxi zvyknutý.

Ak si zákazník neželá špeciálnu terminológiu, vyhľadávam ju v odborných slovníkoch a v prípade pochybností porovnávam s primeranými textami na internete, aby som používala výrazy a zvraty, ktoré sú v jednotlivých odboroch bežné.

Preklady odovzdávam až po korektúre a objasnení nejednoznačných pasáží ako aj vyššie uvedených nejasných formulácií.

Dodacie lehoty

3 pracovné dni na maximálne 15 normostrán, pričom sa deň zadania prekladu nezapočítava.

Dodacie lehoty súrnych prekladov sa určia na základe vzájomnej dohody.

Zvoľte si jazyk:

SK DE

Cena:

Náročnosť, rozsah a cenu prekladaného textu je možné určiť až na základe konkrétnej zákazky.

štandardná cena 15,00 € /1 NS

príplatky:

  • za náročnosť prekladaného textu alebo zvláštnu grafickú úpravu 30 % – 50 %
  • za rýchlosť v prípade súrnych prekladov 50 % – 100 %

zľavy:

  • V závislosti od množstva opakujúcich sa slov (aj názvy firiem, strojov, výrobkov a pod., vlastné mená) prepočítaných na normostrany