Preklady Daniela Veronika Lepis, Košice

Jazyky kreatívne

Špecializujem sa na kompletné jazykové služby slovenčina-nemčina, nemčina-slovenčina v týchto oblastiach:

  • umelecké preklady
  • odborné preklady – preklady manuálov, obchodnej korešpondencie, zmlúv
  • rokovacie tlmočenie
  • odborné konverzačné kurzy pre dospelých
  • všeobecné jazykové kurzy A1-C2
  • jazykové kurzy pre deti predškolského veku
Vzdelanie a kvalifikácia:
Štúdium Teórie a dejín kultúry / Kultúrnej politiky / Vzdelávania v oblasti kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvované s vyznamenaním a cenou rektora

 

  • Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka
  • Maturitná skúška zo slovenského, anglického a ruského jazyka, matematiky, dejepisu
  • Javiskový prejav (SK) – štvorročné vzdelávanie ukončené skúškou

Som native speaker nemeckého jazyka aj slovenského jazyka a v uvedených oblastiach mám už vyše 10-ročné pracovné skúsenosti. Môj jazykový prejav je teda nielen morfologicky, ortograficky a syntakticky správny, ale navyše mám aj potrebný cit pre jemné odtiene vyjadrovacích prostriedkov oboch jazykov.

Všetky práce ako lektorka, prekladateľka a tlmočníčka vykonávam osobne, preto môžem ručiť za ich kvalitu.

Teším sa na spoluprácu!

Zvoľte si jazyk:

SK DE

Jazykové kurzy v Košiciach

 

 

 

nemecký jazyk úspešne


preklady, tlmočenie exaktne a

s lokalizáciou